(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
V SV Sloveniji se posevki oljne ogrščice hitro razvijajo, odvisno od sorte in časa setve. Na listih je v tem obdobju že mogoče najti tudi okužbo s suho trohnobo stebla ogrščice ...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
V severovzhodni Sloveniji se je pričela setev ozimnih žit, predvsem ozimnega ječmena, medtem, ko se bo pričela setev ostalih ozimnih žit v drugi polovici oktobra. V zadnjih le...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Priporočamo vam, da termin za zatiranje plevelov v posevkih oljne ogrščice opravite glede herbicid, ki ste ga izbrali. Ta termin je lahko takoj po setvi pred vznikom ali po v...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
ZATIRANJE PLEVELOV NA STRNIŠČIH Na strniščih je potrebno zatirati večletne plevele kot so njivski slak, plazeča pirnica, prsati pesjak, njivski osat, dresni, topolistna kislic...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljne buče)
Vremenske razmere so omogočila pogoje za okužbo s plesnijo bučnic (Pseudoperonospora cubensis). Za zatiranje plesni bučnic lahko uporabimo naslednji fungicid: Aliette Flash v odm...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc