91. ZATIRANJE PLEVELOV NA STRNIŠČIH - 05.08.2020 13:22 - Zaključeno


 

ZATIRANJE PLEVELOV NA STRNIŠČIH

 

Na strniščih je potrebno zatirati večletne plevele kot so njivski slak, plazeča pirnica, prsati pesjak, njivski osat, dresni, topolistna kislico (t.i. ščavje) in druge kislice, navadni pelin, navadni regrat, robide, trpotce, divji sirek, ostrice (Cyperus sp.), saj jih v posameznih kulturah, ki sledijo v kolobarju, težje zatremo. Hkrati zatiramo tudi enoletne plevele (pelinolistno ambrozijo in druge). Če so prisotni le enoletni pleveli, jih lahko mehansko uničimo s plitko obdelavo in setvijo različnih dosevkov. V kolikor so prisotni večletni koreninski pleveli priporočamo uporabo herbicidov. Strnišča pustimo, da se pleveli začnejo ponovno razvijati in da dosežejo dovolj listne mase za najučinkovitejše zatiranje. Večletni pleveli se naj razvijejo do višine 10 cm, takrat uporabimo totalni herbicid. Pustimo ga delovati 2-3 tedne, nato se odločimo za pripravo tal za naslednje posevke.

 

Uporabimo lahko naslednje neselektivne herbicide na osnovi glifosata, registrirane za uporabo na strniščih :

 • Boom efekt - 2-3 l/ha za enoletne plevele ter od 2,5 do 9 l/ha za večletne plevele;

 • Clinic TF - 2 – 6 l/ha za enoletne in večletne plevele;

 • Credit xtreme – 1,33 – 4 l/ha za enoletne in večletne plevele;

 • Dominator ultra 360 SL - 2-4 l/ha za enoletne plevele, 2,5 -10 l/ha za večletne plevele;

 • Helosate 450 SL ali Helosate 450 TF – 4 l/ha na strnišču;

 • Kyleo - 3-5 l/ha na strnišču; (v prodaji do 13.8 2020, v prodaji do 13.8.2021)

 • Roundup energy- 1,5- 3 l/ha za enoletne plevele, 2,5 do 8 l/ha za večletne plevele;

 • Roundup flex- 1,4- 2,8 l/ha za enoletne plevele, 2,3 do 7,5 l/ha za večletne plevele;

 • Roundup max – 2-4 l /ha za enoletne plevele, 2,5 do 10 l/ha za večletne plevele

 • Roundup powermax – 1-5 kg /ha za enoletne in večletne plevele;

 • Roundup star – 2-5 l /ha za enoletne plevele in za večletne plevele;

 • Roundup ultra – 2-4 l /ha za enoletne plevele, 2,5 do 10 l/ha za večletne plevele;

 • Shyfo – 1,5-3 l/ha za enoletne plevele, 2 - 3 l/ha za zatiranje plazeče pirnice;

 • Touchdown system 4 - 2-3 l/ha za enoletne plevele ter 4-8 l/ha za večletne plevele;

 • Tajfun 360 - 2-4 l/ha za enoletne plevele, 2,5 -10 l/ha za večletne plevele.

 

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO TER VODITI EVIDENCE O UPORABI FFS IN HRANITI RAČUNE TRI LETA.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 05.08.2020 13:22
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS