99. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V OLJNI OGRŠČICI - 04.09.2020 13:43 - Zaključeno


 

 

 

Priporočamo vam, da termin za zatiranje plevelov v posevkih oljne ogrščice opravite glede herbicid, ki ste ga izbrali. Ta termin je lahko takoj po setvi pred vznikom ali po vzniku oljne ogrščice. Pri posameznem herbicidu preverite navodila za uporabo in upoštevajte primeren termin za zatiranje plevelov. Za dobro delovanje talnih herbicidov je pomembna dobra priprava tal, brez grud in kamenja ter talna vlaga za aktiviranje herbicidov, ki delujejo preko tal. Pridelovalci, ki ste vključeni v KOPOP in VVOI, upoštevajte seznam dovoljenih herbicidov.

 

HERBICIDI ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OLJNI OGRŠČICI SO:

 

Pripravek

Odmerek

Fenološka faza uporabe

Za zatiranje

Devrinol 45 FL

(napropamid 45%)

2,5 l/ha

Pred setvijo, potrebno ga je zadelati v tla na globino 2 do 5 cm.

Enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela

Angelus,

Centium 36 SC,

Command 36 CS,

(v uporabi do 30.4.2021)

Dr. Metrob klomazon

(v uporabi do 30.4.2021)

(klomazon 36%)

0,33 l/ha

 

 

 

 

0,25 l/ha

Pred vznikom, najpozneje tri dni po setvi oljne ogrščice.

Nekaterih vrst ozkolistnega in širokolistnega plevela

Teridox 500 EC

(dimetaklor 50%)

 

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

2,0 l/ha

Pred vznikom oljne ogrščice. Na isti površini se ga lahko uporablja le vsaka tri leta.

Širokolistnega in ozkolistnega plevela

Butisan 400 SC

(metazaklor 40%)

 

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

2,5 l/ha

Pred vznikom ali po vzniku oljne ogrščice do osmih listov. Pleveli do tretjega lista.

Semenskega širokolistnega in ozkolistnega plevela

Butisan S

(metazaklor 50%)

 

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

2,0 l/ha, lahko v deljenem odmerku

Pred vznikom ali po vzniku oljne ogrščice do osmih listov. Pleveli do tretjega lista.

Semenskega širokolistnega in ozkolistnega plevela

Rapsan 500 SC

(metazaklor 50%)

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

2,0 L/ha, lahko v deljenem odmerku

Od fenološke faze suhega semena do faze, ko hipokotil s kličnimi listi raste proti površini zemlje (BBCH 01-08), ali v fenološki fazi od razvitega prvega do tretjega pravega lista (BBCH 11-13).

za zatiranje širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela

Fuego

(metazaklor 50%)

 

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

1,5 l/ha

Pred vznikom ali takoj po vzniku oljne ogrščice plevelov in pleveli do 2 listov.

Širokolistnega in ozkolistne plevele

Fuego top

(kvinmerak 12,5% +

metazaklor 37,5%)

 

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

2 l/ha

Pred vznikom ali po vzniku oljne ogrščice do največ četrtega lista.

Širokolistnega in enoletnega ozkolistnega plevela

Belkar

(halauksifen-metil 1%+

pikloram 4,8%)

0,25 l/ha

0,5 l/ha, lahko tudi v deljenem odmerku 2x 0,25l/ha

Po vzniku oljne ogrščice in plevela

Tretira se jeseni, od fenološke faze, ko sta dva lista razvita (BBCH 12), do fenološke faze, ko so razviti štirje listi (BBCH 14); v primeru, da se ponovno pojavijo pleveli, se tretiranje ponovi po 14 dni, (2x0,25 l/ha),

Ali v enkratnem odmerku 0,5 L na ha. Tretira se jeseni, od fenološke faze, ko je šesti list razvit (BBCH 16), do fenološke faze, ko je osmi list razvit (BBCH 18).

enoletnega širokolistnega plevela

Korvetto

(halauksifen-metil 5%+

klopiralid 12%)

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

 

1 L/ha

se uporablja v ozimni oljni ogrščici

za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela.

Cleranda

(imazamoks 1,75%+

Metazaklor 37,5%)

 

+ močilo DASH 1 l/ha

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

2 l/ha

Uporablja se samo za hibride oljne ogrščice CLEARFIELD.

Po vzniku od dobro razvitih kličnih listov do osmih listov oljne ogrščice, plevel do štiri liste.

širokolistnega in ozkolistnega plevela

Cleravo

(imazamoks 3,5%

+kvinmerak 25%)

+ močilo DASH 1 l/ha

1 l/ha

Uporablja se samo za hibride oljne ogrščice CLEARFIELD.

Po vzniku jeseni od razgrnjenih kličnih listov do 8 listov oljne ogrščice ali spomladi po začetku rasti stebla do pojava socvetja.

 

širokolistnega in ozkolistnega plevela

Tanaris

(dietenamid-P 33,3 % +

kvinmerak 16,7 %)

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

1,5 L/ha

Sredstvo se uporablja pred vznikom do fenološke faze vznika kličnega lista (BBCH 00-09) ali po vzniku od fenološke faze popolnoma razvitih kličnih listov do razvitih osem listov (BBCH 10-18).

Enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela, vzniklega iz semena

Successor 600

(petoksamid 60%)

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

2 l/ha

Pred vznikom oljne ogrščice, če je dovolj talne vlažnosti oziroma po vzniku oljne ogrščice do razvojne faze 4 listov.

širokolistnega in ozkolistnega plevela

Lontrel 100

(klopiralid 10%)

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

1-1,2 l/ha

Po vznikom oljne ogrščice, v razvojni fazi, ko je prvi list razgrnjen do pojava socvetja.

Širokolistni pleveli, posebej dobro deluje na naslednje plevelne vrste: bodiče, kamilice, njivsko pasjo kamilico, njivski osat in druge vrste osatov .

Lontrel 72 SG

(klopiralid 72%)

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

0,17 kg/ha

Po vzniku v razvojni fazi, ko je prvi list razvit, do vidnih individualnih cvetnih brstov (glavno socvetje), vendar, ko so ti še vedno zaprti (BBCH 11- 55); ko je plevel v razvojni fazi 2-6 listov

za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela

Fusilade forte

(fluazifop-p-butil 15%)

Fusilade max

(fluazifop-p-butil 12,5%)

 

0,8-2 l/ha

 

 

1,6 l/ha

 

 

Po vzniku oljne ogrščice in plevelov do faze cvetenja

Enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela, razen enoletne latovke.

Agil 100 EC

(propakvizafop 10%)

0,75 -1,5 l/ha

Po vzniku oljne ogrščice od dveh pravih listov do konca oblikovanja stranskih poganjkov in plevel od dveh listov do sredine razraščanja

Enoletnega in nekaterega večletnega ozkolistnega plevela

Focus ultra

(cikloksidim 10%) +močilo DASH

1-4 l/ha

Po vzniku oljne ogrščice od dveh pravih listov do konca oblikovanja stranskih poganjkov in plevelov plevel od dveh listov do konca razraščanja

Enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela.

Quick 5 EC

(kvizalofop-p-etil 5%)

1-2 l/ha

Po vzniku oljne ogrščice in plevelov od 2 listov do konca razraščanja.

Za samosevna žita, enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela

Targa super

(kvizalofop-p-etil 5%)

1-2 l/ha

Po vzniku oljne ogrščice in plevelov od 2 listov do konca razraščanja.

Za samosevna žita, enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela

Zetrola

(propakvizafop 10%)

0,75 – 1,5 l/ha

Po vzniku od dveh pravih listov do konca razraščanja (BBCH 12-29) v času jesenskega tretiranja, ter od začetka razraščanja do 9 ali več vidno podaljšanih internodijev (BBCH 21-39) v času spomladanskega tretiranja.

Za samosevna žita, enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela

Prepovedan na najožjem VVO*- to so aktivne snovi, ki po vodovarstveni Uredbi niso dovoljene na najožjem vodovarstvenem območju (VVOI).

Prepovedan na območju NUV*(KOPOP) - prepoved velja za kmetovalce, ki so vključeni v program KOPOP v operacijo Poljedelstvo in zelenjadarstvo in operacijo Vodni viri na prispevnih območjih vodnih teles površinskih in podzemnih voda iz Načrta upravljanja voda, kratica NUV.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

 


Datum objave obvestila: 04.09.2020 13:43
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS