72. OBVESTILO O VARSTVU OLJNIH BUČ PRED BOLEZNIMI - 17.06.2020 09:50 - Zaključeno


 

Vremenske razmere so omogočila pogoje za okužbo s plesnijo bučnic (Pseudoperonospora cubensis). Za zatiranje plesni bučnic lahko uporabimo naslednji fungicid: Aliette Flash v odmerku 4 kg/ha, tretira se največ 2 krat v eni rastni sezoni.

 

Opozarjamo na mogoč pojav pepelovk bučnic. Za zatiranje je mogoče uporabiti pripravke na podlagi žvepla Biotip sulfo 800 SC 5 – 7,5 L/ha, Kumulus DF, Pepelin, Thiovit jet, Cosan, Microthiol SC (za manjše uporabe), Vindex 80, Microthiol special (5 - 7,5 kg/ha), Serenade ASO 8,0 L/ha.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 17.06.2020 09:50
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS