101. JESENSKO ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH - 07.10.2020 14:11 - Zaključeno


 

 

V severovzhodni Sloveniji se je pričela setev ozimnih žit, predvsem ozimnega ječmena, medtem, ko se bo pričela setev ostalih ozimnih žit v drugi polovici oktobra. V zadnjih letih vremenske razmere v jesenskem obdobju omogočajo nemoteno rast in razvoj jesenskih plevelov tudi do začetka zime, kar ima za lahko za posledico, da je zatiranje plevelov v pomladanskem obdobju manj učinkovito. Prav zato priporočamo uporabo herbicidov v jesenskem času še posebej, če nam vremenske in talne razmere ukrep uporabe herbicidov dopuščajo.

Po setvi se prične z razvojem žit tudi vznik in razvoj plevelov. Najpogostejši jesenski pleveli so: ozkolistni: navadni srakoperec, njivni lisičji rep, latovke, stoklase; širokolistni: njivska vijolica, jetičniki, navadna zvezdica-kurja črevca, krvomočnica, škrlatnordeča mrtva kopriva, kamilice, navadni plešec, plezajoča lakota-smolenec, poljski mak, modri glavinec... . Omenjeni pleveli v fazi razraščanja žit povzročijo izgube pridelkov, ki jih kasneje ni mogoče nadoknaditi. Za uspešno delovanje herbicidov pred pleveli je ključnega pomena, da jih zatiramo dovolj zgodaj v začetnih razvojnih fazah razvoja.

Jeseni lahko zatiramo plevele takoj po setvi, pred vznikom ali po vzniku posevka in plevelov. Pri uporabi herbicidov moramo biti pozorni na dnevne in nočne temperature. V času škropljenja naj bodo dnevne temperature vsaj nad 5 ºC, priporočena je 8 – 10 ºC, nočne morajo biti nad 0 ºC. Za doseganje visoke učinkovitosti delovanja herbicidov, je priporočljivo, da se škropljenje opravi v tistem delu dneva, ko se rastline posevka že posušijo, tla pa so še vedno vlažna.

 

Za zatiranje plevelov v žitih jeseni lahko uporabite naslednje pripravke:

 

 

Pripravek

 

Odmerek

 

Registriran za

Fenološka faza uporabe

Delovanje na plevele

Alister new

(diflufenikan 12%,

jodosulfuon-metil natrij 0,75%,

mezosulfuron 0,9%)

1,0 l/ha jeseni ali zgodaj spomladi

Ozimna pšenica

Jeseni oziroma konec zime ali zgodaj spomladi v razvojnem stadiju od dveh razvitih listov do konca razraščanja (BBCH 12-29). Ozkolistni plevel je najbolj občutljiv v razvojnih fazah od enega do treh razvitih pravih listov, širokolistni pa v razvojnih fazah od dveh do štirih razvitih pravih listov

Sredstvo učinkovito zatira naslednje enoletne ozkolistne in širokolistne plevele: plezajoča lakota, kamilice, navadna zvezdica, jetičnike, latovke, poljski mak, ljuljke, njivski lisičji rep, nacepljenolistna krvomočnica in navadna njivka. Pri uporabi v jesenskem času zatira njivsko vijolico, spomladi pa zmanjša številčnost.

Alliance

(diflufenikan 60%, metsulfurol-metil 6%)

 

Priporočamo v kombinaciji s herbicidom Boxer ali Torulex 50 SC ali Fluent 500 SC

Jeseni: 65 g/ha.

Spomladi: 100 g/ha Jarine:100 g/ha

v ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, ozimni rži in tritikali;

Spomladi:

v jarem ječmenu ter jari pšenici

V jeseni se tretira v fenološki fazi, ko je prvi list prodrl skozi koleoptilo do konca razraščanja posevka

(BBCH 10-29) Spomladi se tretira v fenološki fazi od pojava tretjega lista do konca razraščanja posevka (BBCH 13-29)

enoletnega in večletnega širokolistnega plevela: vijolico, jetičnik, mrtvo koprivo, kamilico njivsko spominčico, poljski mak,rosnico, zebrat, navadno zvezdico, njivski mošnjak, navadno ogrščico, krvomočnico, plezajočo lakoto, modri glavinec in navadni srakoperec.

 

Arnold

(diflufenikan 20%,

flufenacet 40%)

 

Priporočamo v kombinaciji s herbicidom Boxer

0,6 L/ha

v ozimni pšenici

pred vznikom posevka (BBCH 00-09) ali po vzniku posevka, od fenološke faze, ko je razvit prvi list, do faze, ko sta zaznavna dva stranska poganjka (BBCH 11 do 22).

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP.

za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela Sredstvo, uporabljeno pred vznikom posevka, zatira: njivski lisičji rep, navadni srakoperec, plezajočo lakoto, navadno zvezdico in jetičnike. Sredstvo, uporabljeno po vznikom posevka, zatira njivski lisičji rep, plezajočo lakoto, koprive, pravo kamilico, navadno zvezdico, jetičnike in njivsko vijolico, ter omejuje številčnost populacije plevelov iz rodu Brassica in njivskega maka.

Lector delta

(diflufenikan 50%,

florasulam 5 %)

 

Priporočamo v kombinaciji s herbicidom Boxer ali Torulex 50 SC ali Fluent 500 SC

Jeseni: 0,075 L/ha.

Spomladi: 0,1 L /ha

V ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, ozimni rži, ozimni tritikali, jari pšenici, jarem ječmenu

V jeseni se tretira, od razvojne faze dveh listov, do faze, ko sta dva stranska poganjka zaznavna (BBCH12-22). Spomladi se tretira, ko je prvi stranski poganjek zaznaven, do faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 21-32)

za zatiranje širokolistnega plevela

Boxer

(prosulfokarb 80%)

 

 

5 l/ha, v kombinaciji zmanjšamo odmerek

 

Ozimna pšenica,

ozimna ječmen

pred vznikom žit, vendar samo če je zagotovljena dobra pokritost semena (globina setve najmanj 3 cm),

po vzniku žit do začetka razraščanja

ozkolistnega in širokolistnega

plevela: Sredstvo dobro zatira: enoletno latovko, ščire, pasje zelišče , navadno zvezdico, njivsko spominčico pravo kamilico,enoletni golšec, krvomočnico, škrlatnordečo mrtvo koprivo in jetičnike. Sredstvo delno zatira: navadni srakoperec, belo metliko, plezajočo lakoto,dresni in njivsko vijolico

Bizon

(diflukenikan 10%+

florasulam 0,375%+ penoksulam 1,5%)

 

Priporočamo v kombinaciji s herbicidom Boxer ali Tolurex 50 SC ali Fluent 500 SC

1 l/ha pri porabi vode 100-400 L/ha

ozimnih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala), manjša uporaba v piri

Pšenico, ječmen in tritikalo se tretira od razvitega prvega lista do razvojne faze, ko so zaznavni trije stranski poganjki (BBCH 11- 23). Rž se tretira od razvitega prvega do razvitega četrtega lista (BBCH 11-14). Najboljši učinek sredstva se doseže pri tretiranju v zgodnjih fazah razvoja plevela, med klitjem, do razvojne faze, ko ima plevel razvite 2-3 liste.

za jesensko zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in navadnega srakoperca

Sredstvo zatira: navadni srakoperec ter naslednje širokolistne plevele: navadni plešec, modri glavinec, plezajočo lakoto, mrtve koprive, kamilice, navadno zvezdico, njivski mošnjak, jetičnike, njivsko vijolico in samosevno njivsko redkev.

Fluent 500 SC

(flufenacet 50%)

 

Priporočamo v kombinaciji s herbicidi: Stomp aqua, Sharpen 33EC ali Sharpen 40SC ali Tbm 75 WG ali Saracen max

0,4 L/ha in porabi vode 200-300 L/ha,

v ozimni pšenici in ozimnem ječmenu

Tretiranje je dovoljeno zgolj v jesenskem času, ko so žita v fenološki fazi od prvega do šestega lista (BBCH 10-16).

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP.

za zmanjševanje zapleveljenosti z ozkolistnima pleveloma: njivski lisičji rep in navadni srakoperec.

Stomp aqua

 

(pendimetalin 455 g/L)

2,9 l/ha

Ozimna pšenica,

durum pšenica, ozimni ječmen, ozimna rž, tritikala,

jari ječmen

 

Pred vznikom do začetka kolenčenja BBCH30.

Enoletni ozkolistni in

nekaterih vrst širokolistni plevel Učinkovito zatira: enoletno latovko, navadno zvezdico, navadno lobodo,poljski mak, belo metliko,njivsko spominčico, njivsko vijolico, ptičjo dresen, škrlatno rdečo mrtvo koprivo, njivno kurjo češnjico, jetičnik, pasje zelišče ter samoniklo oljno

ogrščico. Slabše zatira naslednje plevele: navadno latovko, navadno rosnico, navadni plešec ter kamilico – razen kamilice v jarem ječmenu.

Sharpen 33 EC

(pendimetalin 330 g/L)

3-5 L/ha

Ozimna pšenica

tretira se v jeseni pred vznikom posevka (BBCH00-09) ali takoj po vzniku (BBCH 10-13) jeseni ali spomladi,

za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela

Sharpen 40 SC

(pendimetalin 400 g

2,5-4 L/ha

Ozimna pšenica

tretira se v jeseni pred vznikom posevka (BBCH 00-09) ali takoj po vzniku (BBCH 10-13) jeseni ali spomladi

za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela

Trinity

 

(diflufenikan 4%,

klorotoluron 25%, pendimetalin 30%)

2 L/ha

 

v ozimni pšenici, ozimnem jecmenu,

ozimni rži

in ozimni tritikali

v jeseni takoj po vzniku, ko prvi list prodre skozi koleoptilo do faze, ko je tretji list razvit (BBCH 10-13

Enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.

Sredstvo učinkovito zatira naslednje ozkolistne plevele: navadni srakoperec,

njivni lisičji rep in enoletno latovko ter naslednje širokolistne plevele: navadni plešec, škrlatnordečo mrtvo koprivo, pravo kamilico, poljski mak, navadno zvezdico, jetičnike, njivsko vijolico, krvomočnico, njivsko spominčico

oljno ogrščico, plezajočo lakoto.

Tolurex 50 SC

 

(klortoluron 50%)

Pred vznikom

3,5-4 l/ha;

 

Po vzniku 2,5-3 l/ha

pšenico in ječmen nekatere sorte pšenice občutljive na aktivno snov klorotuloron

pred vznikom ali po vzniku v fazi 1-3 listov

enoletnega ozkolistnega in

širokolistnega plevela.

Pred vznikom dobro zatira: njivni lisičji rep, navadni srakoperec,

njivska spominčica, enoletna latovka, njivska pasja kamilica, gluhi oves, nedišeča trirobka, navadna škrbinka, prava kamilica, navadna ogrščica, spomladanska kokošnica, njivska gorjušica in njivski oklast.

Pred vznikom zadovoljivo zatira: navadni plešec, poljski mak,

modri glavinec, laška ljuljka in navadna rosnica. Po vzniku dobro zatira: škrlatnordeča mrtva kopriva, navadna zvezdica, breskova dresen, plazeča zlatica in ptičja grašica.

Po vzniku zadovoljivo zatira: njivni lisičji rep, navadni srakoperec in ambrozija.

Tbm 75 WG

(tribenuron-metil 75%)

 

20 g/ha

v ozimni in jari pšenici, ječmenu, ovsu, ozimni rži in tritikali

V fazi žit od dveh razvitih listov do faze, ko je 3. kolence 2 cm nad drugim kolencem

Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela.

 

Saracen max

(tribenuron-metil 60%

florasulam 20%)

 

25 g/ha

v ozimnem in jarem ječmenu, ozimnem in jarem ovsu, ozimni pšenici, ozimni rži in ozimni tritikali

od razvojne faze dveh razvitih listov do razvojne faze zastavičarja, ko je ploskev zgornjega lista zravnana in je viden jeziček (ligula) (BBCH 12-39).

Za zatiranje širokolistnega plevela.

 

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

 


Datum objave obvestila: 07.10.2020 14:11
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS