103. OBVESTILO O VARSTVU OLJNE OGRŠČICE PRED BOLEZNIMI - 26.10.2020 15:18 - Zaključeno


 

V SV Sloveniji se posevki oljne ogrščice hitro razvijajo, odvisno od sorte in časa setve. Na listih je v tem obdobju že mogoče najti tudi okužbo s suho trohnobo stebla ogrščice (suha trohnoba zelja Leptosphaeria maculans = Phoma lingam). Svetujemo vam, da pregledate posevke oljne ogrščice in po potrebi uporabite enega izmed fungicidov.

 

Priporočamo uporabo naslednjih fungicidov: Folicur EW 250 0,5 l/ha ali Star tebukonazol 0,5 l/ha ali Orius 25 EW 1 l/ha ali Caramba 1,2 l/ha ali Baltazar 0,5 l/ha ali Score 250 0,5 l/ha ali Prosaro 1,5 l/ha. Odmerek prilagodimo velikosti oljne ogrščice. Za dobro delovanje fungicidov so potrebne dnevne temperature zraka nad 12°C.

 

Ogrščica najboljše prezimi v fazi 7-8 listov. Prevelike rastline so pozimi občutljivejše na mraz, podvržene so mehanskim poškodbam zaradi snega, kar lahko privede do večjega zimskega propadanja rastlin in zmanjšuje pridelek. Uporaba omenjenih fungicidov upočasni jesensko rast oljne ogrščice, jo naredijo močnejšo in dobro pripravljeno za prezimovanje.

 

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi sredstev za varstvo rastlin. Evidence in račune morate hraniti tri leta, vključeni v KOPOP pa pet let.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASLIN


Datum objave obvestila: 26.10.2020 15:18
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS