(Severovzhodna Slovenija/Žita)
V SV Sloveniji je ozimni ječmen odvisno od sorte v fazi kolenčenja (BBCH od 32 do 33. -drugo oz. tretje kolence vsaj 2 cm nad 1. oz. drugim kolencem). Na nekaterih sortah v bolj ...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljne buče)
V SV Sloveniji je oljna ogrščica v fenofazi individualni cvetni brsti vidni (BBCH 57) do prvi cvetovi odprti (BBCH 60). V lovilne rumene posode in na rumene plošče se lovijo pre...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Ostalo)
Sladkorna pesa je do sklenitve vrst precej nekonkurenčna plevelom. Že 10% pokrovnost tal s pleveli v stadiju 4-6 pravih listov sladkorne pese povzroči gospodarsko škodo na pridel...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Ostalo)
OOBVESTILO O VARSTVU KRMNEGA GRAHA PRED PREVELI Po otoplitvi se bo v SV Sloveniji pričela setev krmnega graha. Za zatiranje plevelov v krmnem grahu so registrirani sledeči herb...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Krompir)
Setev krompirja se je pričela v tem tednu. Padavine v tem tednu bodo omogočile optimalno delovanje talnih herbicidov. Za zatiranje plevelov po sajenju in pred vznikom so dovolj...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc