25. ZATIRANJE PLEVELOV V KROMPIRJU - 30.03.2020 14:16 - Zaključeno


 

 

Setev krompirja se je pričela v tem tednu. Padavine v tem tednu bodo omogočile optimalno delovanje talnih herbicidov. Za zatiranje plevelov po sajenju in pred vznikom so dovoljeni sledeči herbicidi:

PRIPRAVEK

ODMEREK

KARENCA

DELOVANJE NA

Stomp Aqua

a.s. pendimetalin

2,9 l/ha

ČU

Ko se tla sesedejo

Sharpen 33 EC

Sharpen 40 SC

a.s. pendimetalin

3-5 l/ha

2,5 – 4 l/ha

 

Enoletne ozkolistne in širokolistne

Metric

a.s. klomazon + metribuzin

ni za zelo lahka in peščena tla (Prepovedan na VVOI in na NUV vključene v KOPOP)

1-1,5 l/ha

 

ČU

Enoletne ozkolistne in širokolistne

- 1,5 l/ha za zatiranje srakonje, pasjega zelišča;

- 1 l za metlika smolenec, kopriva, n. slakovec, ščiri, zvezdica, kostreba, muhvič. FITOTOKSIČNOST

Plateen WG 41,5

flufenacet+ metribuzin

(Prepovedan na VVOI in na NUV vključene v KOPOP)

2-2,5 kg/ha

 

ČU

Talna vlaga: dovolj učinkovit za zatiranje kostrebe, muhviča, latovke, metlik, ščirov, smolenca, dresni, pasjega zelišča, kamilica FITOTOKSIČNOST

Buzzin

a.s metribuzin (Prepovedan na VVOI in na NUV vključene v KOPOP)

Pred vznikom: 0,75 kg/ha

 

ČU

Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela

Boxer

a.s. prosulfokarb

5 l/ha

ČU

Dobro delovanje na: srakoperec, jetičnik, smolenec, kopriva, ogrščica, zvezdica

Stallion sync tec

a.s. klomazon

pendimetalin

3 L/ha

ČU

Sredstva se ne sme uporabljati na peščenih in zelo rahlih tleh ter na tleh, ki vsebujejo več kot 10 % organske snovi.

Challenge

a.s. aklonifen

4,0 L/ha

90 dni

Za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela

Proman

a.s metobromuron

3,0 L/ha

ČU

Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega plevela S sredstvom se lahko tretira samo pozne in srednje pozne sorte krompirja, uporaba v zgodnjih sortah krompirja, ki ima vegetacijo krajšo od 115 dni, pa ni dovoljena.

Sencor SC 600

a.s metribuzin

(Prepovedan na VVOI in na NUV vključene v KOPOP)

Pred vznikom: 0,75 L/HA

Po vzniku: 0,15 l/ha

 

42 DNI

Dobro delovanje na: metlike, njivski slak, rogovilček, dresni, n. grint; fitotoksičnost na sortah; Jaerla, ..

 

Po vzniku krompirja je mogoče za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov sledeči herbicidi:

PRIPRAVEK

ODMEREK

KARENCA

DELOVANJE

Basagran (poraba zalog do 25.8.2020), Basagran 480

a.s.bentazon

(Prepovedan na VVOI in na NUV vključene v KOPOP)

Po vzniku: 1,5-2 l/ha

 

42 dni

Tretiramo do višine krompirja 10 cm v zmerno toplem in jasnem vremenu (10-25 °C)

Širokolistni pleveli: kamilica, plešec, dresen, metlike, pasje zelišče, njivska redkev, gorjušica, dobra omočenost

Tarot 25 WG+ močilo

a.s. rimsulfuron

(Prepovedan na VVOI in na NUV vključene v KOPOP)

Po vzniku: 40g/ha do 50 g/ha

Plevel 2-3 liste

Prepovedan na VVOI.

ČU

Enoletni in večletni ozkolistni pleveli ter nekateri širokolistni pleveli. (temp. 6 do 25°C), tretiramo v vlažnem in toplem vremenu

Rincon 25 SG+ močilo

a.s. rimsulfuron

(Prepovedan na VVOI in na NUV vključene v KOPOP)

Po vzniku: 60 g/ha

Prepovedan na VVOI.

ČU

Za zatiranje nekaterih vrst ozkolistnega in širokolistnega plevela.

Agil 100 EC

Zetrola

a.s. propakvizafop

0,75 -1,5 l/ha

0,75-1,5 L/ha

30 dni

30 dni

Uporaba v zgodnjem krompirju ni dovoljena!

 

Focus ultra

a.s. cikloksidim

1-4 l/ha

56 dni

Plevel v fazi 3-5 listov

Targa super a.s. kvizalop- p-butil)

1,2 do 2 l/ha

45 dni

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela

Fusilade forte

a.s. fluazifop-p-butil

0,8-1,3 l/ha

90 dni

- Enoletni ozkolistni pleveli (razen latovke)

- Večletni ozkolistni plevel

Fusilade max

a.s. fluazifop-p-butil

1,6 l/ha

90 dni

- za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in ljulk (Lolium spp.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 30.03.2020 14:16
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS