26. OBVESTILO O VARSTVU KRMNEGA GRAHA PRED PREVELI - 31.03.2020 10:35 - Zaključeno


OOBVESTILO O VARSTVU KRMNEGA GRAHA PRED PREVELI

 

Po otoplitvi se bo v SV Sloveniji pričela setev krmnega graha. Za zatiranje plevelov v krmnem grahu so registrirani sledeči herbicidi; 

SREDSTVO

ODMEREK

KMET. KULTURE

ČAS UPORABE

OPOMBE

Boxer (prosulfokarb 80 %)

5 L/ha

Krmni grah

Pred vznikom

Zagotovljena mora biti dobra pokritost semena (globina setve najmanj 5 cm), ker lahko nezadostno pokrito seme, ki bi prišlo v stik s herbicidom, propade;

Stallion Syn Tec

(klomazon 3% + pendimetalin 33,3 %)

3 L/ha

Krmi grah in bob

Pred vznikom

Uporablja se za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela ter plazeče pirnice (Elytrigia (Agropyron) repens)

Stomp aqua

(pendimetalin 45,5%)

2,9 L/ha

Krmni grah

 

Pred vznikom

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela

Challenge (a,s, aklonifen)

4,0 l

Grah

Pred vznikom

za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela do vznika (BBCH 00-08)

Basagran 480

Basagran

(bentazon 48 %)

 

Ni dovoljen na VVO I in na območjih NUV – za vključene v KOPOP

1,5 – 2 L/ha

 

2,0 L/ha

v grahu (krmnem, s stroki in brez strokov)

 

Tretira se v času od višine 5 cm do pojava cvetnih popkov

Za zatiranje enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela po vzniku plevela

Agil 100 EC

Zetrola

(propakvizafop 10 %)

0,75 – 1,5 L/ha

V krmnem grahu

Tretira se, ko so gojene rastline v razvojni fazi od treh pravih listov do konca rasti stebla oz. do popolne razraščenosti (BBCH 13-39)

Za zatiranje enoletnih ozkolistnih plevelov se tretira v razvojni fazi plevela od dveh listov do sredine razraščanja (5 stranskih poganjkov) (BBCH 12-25) v odmerku 0,75-1,0 L/ha (7,5-10 mL/100 m2 );

 

Za zatiranje plazeče pirnice (Elymus (Agropyron) repens) se tretira v razvojni fazi plevela od drugega do četrtega lista (BBCH 12-14), njivnega lisičjega repa (Alopecurus myosuroides), navadnega srakoperca (Apera spica venti), gluhega ovsa (Avena fatua), angleške ljuljke (Lolium perenne) pa v razvojne faze plevela od dveh listov do sredine razraščanja (5 stranskih poganjkov) (BBCH12-25) v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 mL/100 m2 ).

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi FFS.

 

Po otoplitvi se bo v SV Sloveniji pričela setev krmnega graha. Za zatiranje plevelov v krmnem grahu so registrirani sledeči herbicidi; 

SREDSTVO

ODMEREK

KMET. KULTURE

ČAS UPORABE

OPOMBE

Boxer (prosulfokarb 80 %)

5 L/ha

Krmni grah

Pred vznikom

Zagotovljena mora biti dobra pokritost semena (globina setve najmanj 5 cm), ker lahko nezadostno pokrito seme, ki bi prišlo v stik s herbicidom, propade;

Stallion Syn Tec

(klomazon 3% + pendimetalin 33,3 %)

3 L/ha

Krmi grah in bob

Pred vznikom

Uporablja se za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela ter plazeče pirnice (Elytrigia (Agropyron) repens)

Stomp aqua

(pendimetalin 45,5%)

2,9 L/ha

Krmni grah

 

Pred vznikom

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela

Challenge (a,s, aklonifen)

4,0 l

Grah

Pred vznikom

za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela do vznika (BBCH 00-08)

Basagran 480

Basagran

(bentazon 48 %)

 

Ni dovoljen na VVO I in na območjih NUV – za vključene v KOPOP

1,5 – 2 L/ha

 

2,0 L/ha

v grahu (krmnem, s stroki in brez strokov)

 

Tretira se v času od višine 5 cm do pojava cvetnih popkov

Za zatiranje enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela po vzniku plevela

Agil 100 EC

Zetrola

(propakvizafop 10 %)

0,75 – 1,5 L/ha

V krmnem grahu

Tretira se, ko so gojene rastline v razvojni fazi od treh pravih listov do konca rasti stebla oz. do popolne razraščenosti (BBCH 13-39)

Za zatiranje enoletnih ozkolistnih plevelov se tretira v razvojni fazi plevela od dveh listov do sredine razraščanja (5 stranskih poganjkov) (BBCH 12-25) v odmerku 0,75-1,0 L/ha (7,5-10 mL/100 m2 );

 

Za zatiranje plazeče pirnice (Elymus (Agropyron) repens) se tretira v razvojni fazi plevela od drugega do četrtega lista (BBCH 12-14), njivnega lisičjega repa (Alopecurus myosuroides), navadnega srakoperca (Apera spica venti), gluhega ovsa (Avena fatua), angleške ljuljke (Lolium perenne) pa v razvojne faze plevela od dveh listov do sredine razraščanja (5 stranskih poganjkov) (BBCH12-25) v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 mL/100 m2 ).

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi FFS.


Datum objave obvestila: 31.03.2020 10:35
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS