30. ZATIRANJE PLEVELOV V SLADKORNI PESI - 03.04.2020 13:16 - Zaključeno


 

Sladkorna pesa je do sklenitve vrst precej nekonkurenčna plevelom. Že 10% pokrovnost tal s pleveli v stadiju 4-6 pravih listov sladkorne pese povzroči gospodarsko škodo na pridelku. Po sklenitvi vrst sladkorna pesa lahko konkurira s pleveli z nižjim habitusom, slabo pa je konkurenčna z višjimi pleveli kot so npr. ščiri, metlike, dresni, navadna ambrozija, baržunasti oslez idr. Varstvo sladkorne pese pred pleveli sodi med strokovno zahtevnejša opravila.

Na njivah, kjer imamo dovolj širok in pester kolobar in kjer redno in pravočasno izvajamo vse potrebne higienske ukrepe zatiranja plevelov, bo zatiranje plevelov v sladkorni pesi manj zahtevno. Med posredne načine varovanja sladkorne pese pred pleveli spada kakovostna priprava tal. Pri varstvu pred pleveli nam je lahko v precejšnjo pomoč metoda slepe setve (do setve tla večkrat plitvo obdelamo, da spodbudimo kalitev enoletnih plevelov, ki jih s predsetvenikom uničimo), med vegetacijo pa so pri zatiranju plevelov pomembni postopki mehanskega zatiranja z okopavanjem.

Večletne – trajne plevele je z uporabo nekemičnih postopkov varstva na večjih površinah zelo težko zatreti. V posevkih sladkorne pese večine trajnih plevelov (predvsem širokolistnih) tudi ni mogoče zadovoljivo kemično zatreti, zato jih je treba zatirati že v predposevkih ali na strnišču. Najbolje lahko razplevelimo njive trajnih plevelov z uporabo neselektivnih pripravkov na strnišču (vir:Tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin).

 

Za sladkorno peso so registrirani sledeči herbicidi:

 

Pripravek

Odmerek

Fenološka faza uporabe

Za zatiranje naslednjih plevelov:

PRED SETVIJO

Roundup powermax

(glifosat v obliki amonijeve soli 79,2%)

1 kg/ha

7 -10 dni pred setvijo

za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela

PRED ali PO SETVI

Credit extreme

(glifosat v obliki izopropilamino soli 40,08% + glifosat v obliki kalijeve soli 29,77%)

1,2 – 4,0 l/ha, odvisno od časa uporabe

Pred setvijo ali največ 5 dni po setvi

enoletnega, dvoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela

PO SETVI, PRED VZNIKOM

Dual gold 960 EC

Efica 960 EC

(S-metolaklor 96%)

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

0,8 – 1,2 l/ha

0,8 – 1,2 l/ha

 

Na VVO le 1 l/ha.

Po setvi pred vznikom posevka

za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela in zatira navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, malo srakonjo, sivozeleni muhvič, zeleni muhvič, vretenčasti muhvič, golo proso, navadno zvezdico in drobnocvetni rogovilček . Srednje dobro zatira užitno ostrico, divji sirek iz semena, navadni plešec, ščire in navadni tolščak.

PO SETVI, PRED VZNIKOM in PO VZNIKU

Goltix WG 90

(za sladkorno peso, krmno in rdečo peso)

( metamitron 90%)

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

Največji skupni odmerek je 3,9 kg/ha, uporaba v split –deljeni aplikaciji.

Po setvi pred vznikom ali po vzniku

za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela v sladkorni pesi, krmni pesi in rdeči pesi.

PO VZNIKU

Bettix flo

(za sladkorno, krmno in rdečo peso ter za strniščno repo)

(metamitron 70%)

Metafol WG

(za sladkorno in krmno peso)

(metamitron 70%)

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

Največji skupni odmerek je 5 l/ha, uporaba v split –deljeni aplikaciji.

 

Po vzniku posevka v deljeni aplikaciji

za zatiranje širokolistnega plevela v posevkih, za zatiranje perzijskega jetičnika in za zmanjševanje zapleveljenosti s kamilicami ter izrodno metliko. Sredstvo omejeno deluje tudi na srhkodlakavi ščir, belo metliko in navadni slakovec .

Lontrel 100

(Klopiralid 10%)

Lontrel 72 SG

(Klopiralid 72%)

Cliophar 600 SL

(klopiralid 60%) – zaloge v uporabi do 28.10.2020

Prepovedani na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

1 – 1,2 l/ha

 

0,17 kg/ha

 

0,16-0,2 kg/ha

 

 

 

 

 

Po vzniku posevka in plevelov

za zatiranje širokolistnega plevela po vzniku plevela, ko je plevel v razvojni fazi 2-6 listov. Posebej dobro deluje na naslednje plevelne vrste: bodiče, kamilice, njivsko pasjo kamilico, njivski osat in druge vrste osatov.

Betasana trio SC

(Desmedifam 1,5%+

etofumesat 11,5%+

fenmedifam 7,5%)

-zaloge v uporabi do 30.6.2020

(registriran tudi za blitvo in krmno peso)

2-2,5 l/ha

- prvič se tretira po vzniku plevela, ko je večina plevela v fazi kličnih listov, v odmerku 2 L/ha; - drugič in tretjič se tretira ob drugem ali tretjem vzniku plevela, vendar ne prej kot 5 dni po prejšnjem tretiranju, v odmerku 2,5 L/ha. Tretira se v času od fenološke faze ko ima pesa vidna dva prava lista (BBCH 11) do razvojne faze 9 listov (BBCH 18-19).

Sredstvo dobro deluje na naslednje plevele: enoletno latovko, enoletni golšec, malo koprivo, navadni slakovec, navadno zvezdico, perzijski jetičnik, belo metliko, njivsko spominčico, bršljanastolistni jetičnik, navadni plešec, škrlatnordečo mrtvo koprivo, ogrščico, lakote, navadni zebrat, vijolice in njivsko redkev. Sredstvo zadovoljivo deluje na naslednji plevel: njivsko gorjušico, navadno lobodo,vonjavo kamilico in dresni.

Betanal expert

(Desmedifam 7,1%+

etofumesat 11,2%+

fenmedifam 9,1%)

-zaloge v uporabi do 30.6.2020

Največji skupni odmerek je 3,5 l/ha

a)v deljeni (split) aplikaciji: 1 L/ha + 1 L/ha + 1 L/ha (10 ml + 10 ml + 10 ml sredstva na 100 m2). Prvič se tretira, ko je plevel v fazi kličnih listov, ne glede na razvojno fazo sladkorne pese. Naslednja tretiranja se ponovijo, ko je večina plevela v fazi kličnih listov.

b)v deljeni (split) aplikaciji : 1,5 L/ha + 2 L/ha (15 ml + 20 ml na 100 m2). Prvič se tretira, ko ima večina plevela razvita 2 prava lista in ima tudi sladkorna pesa razvita 2 prava lista. Če je kaljenje sladkorne pese neenakomerno in je del pese v fazi kličnih listov, se sredstvo ne sme uporabiti v navedenih odmerkih, ampak največ v odmerku 1 L/ha.

c)V odmerku 3,5 L/ha (35 ml na 100 m2). Tretira se, ko ima sladkorna pesa razvite 4 prave liste, plevel pa naj bo čim manj razvit in sicer ne sme imeti več kot 4 prave liste.

za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela

 

 

 

 

Beetup compact SC

(Desmedifam 8,25%+

fenmedifam 8,25%)

-zaloge v uporabi do 30.6.2020

Največji skupni odmerek je 8 l/ha, uporaba le v split –deljeni aplikaciji.

v odmerku 1,25 –2,5 L/ha (12,5 do 25 ml na 100 m2) pri porabi vode 150-250 L/ha (1,5 do 2,5 L na 100m2). Uporablja se dva- do trikrat letno z zmanjšanimi odmerki (deljena uporaba).Tretira se po vzniku pese in plevela. Presledki med tretiranji naj bodo od 7 do 10 dni. Zadnje tretiranje se opravi preden se vrste strnejo.

za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela v sladkorni pesi

Frontier X2

(dimetenamid-P 72%)

Prepovedani na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

 

 

 

0,7 – 0,8 l/ha

se tretira po setvi, ko ima sladkorna pesa več kot 6 listov, v odmerku 0,7-0,8 L/ha (7-8 ml na 100 m2). Posevek sladkorne pese mora biti pred tretiranjem očiščen plevela. Tretiranje je namenjeno zatiranju poletnega spektra plevela. Sredstvo deluje tudi še na vznikajoč plevel.

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela

PO VZNIKU ZA OZKOLISTNE PLEVELE

Agil 100 EC

Zetrola

(Propakvizafop 10%)

-tudi v krmni pesi

 

 

 

0,75 – 1,5 l/ha

0,75 – 1,5 l/ha

 

Po vzniku plevelov in posevka

Za zatiranje enoletnih ozkolistnih plevelov, kot so: njivni lisičji rep, navadni srakoperec, gluhi oves, navadni oves, jalova stoklasa, krvavordeča srakonja, navadna kostreba, navadni ječmen, laška ljuljka, angleška ljuljka, muhviči, navadna pšenica in samosevna žita; ter - večletnih ozkolistnih plevelov, kot so: plazeča pirnica

Targa super

(kvizalofop-p-etil 5%)

- registriran tudi za rdečo peso

Trepach

(kvizalofop-p-etil 5%)

 

1,2 – 2,5 l/ha

 

 

 

1,8-2,5 l/ha

S sredstvom se tretira po vzniku posevka, od razvojne faze, ko so trije listi sladkorne pese razviti, do faze, ko listi pokrijejo 90 % površine tal (BBCH 13-39). Pleveli v fazi od drugega lista do razraščanja

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela; njivskega lisičjega repa, gluhega ovsa, plazeče pirnice, navadno kostrebo, ljulke, muhviče, navadno proso, stoklase, navadni srakoperec in samosevna žita.

Focus ultra

(cikloksidim 10%)

-tudi v krmni pesi

 

1 - 4 l/ha

Tretiranje se opravi od razvojne faze, ko so enoletni ozkolistni plevel in samosevna žita v razvojni fazi od dveh pravih listov, do konca razraščanja (BBCH 12-29) in večletni ozkolistni pleveli v razvojni fazi od prvih treh do petih pravih listov (BBCH 13-15) oziroma so veliki do 15 cm.

Za zatiranje ozkolistnih plevelov: plazečo pirnico, prstasti pesjak,divji sirek, samosevci žit, navadni srakoperec, gluhi oves, stoklase, krvavordečo srakonjo, ljuljke proso,navadno latovko, muhvič, njivski lisičji rep ter navadno kostrebo

Fusilade forte

(fluazifop – p- butil 15%)

-tudi v krmni pesi

Fusilade max

(fluazifop – p- butil 12,5%)

-tudi v rdeči pesi

 

0,8 – 2,5 l/ha

 

 

1-2 l/ha

Se uporablja po vzniku gojenih rastlin in plevela. S sredstvom se tretira, ko imajo ozkolistni pleveli razvita najmanj dva lista, vendar ne po koncu razraščanja (BBCH 12-29).

Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov: plazeča pirnica, divji sirek, prstasti pesjak.

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi FFS.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 03.04.2020 13:16
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS