(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Ukrepi za zmanjšanje okužb jablan s fitoplazmo apple profileration – Candidatus Phytoplasma mali – povzročiteljem metličavosti jablane Klimatske spremembe so v zadnjih let...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc



(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
V času odpadanja listja jablan nastajajo na poganjkih številne odprte rane, ki predstavljajo vhodna mesta za povzročitelje bolezni. Da zmanjšamo možnost novih okužb, je potrebno ...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl



(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
V zadnjih nekaj dneh je na nekaterih delih severovzhodne Slovenije padlo 30 mm in več padavin (ponekod tudi toča) in ker je bila škropilna obloga izprana priporočamo za preprečeva...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko



(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Najbolj zgodnje sorte jablan so na večini spremljanih lokacij dosegle fenološko fazo: plodovi veliki 80 – 90% končne velikosti (BBCH 78-79). Za preprečevanja okužb s poznim škrl...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl



(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Najbolj zgodnje sorte jablan so na večini spremljanih lokacij dosegle fenološko fazo: plodovi veliki 70 – 90% končne velikosti (BBCH 77-79). Za preprečevanja okužb s poznim škrl...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko