89. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.17 - 30.07.2020 07:59 - Zaključeno


Najbolj zgodnje sorte jablan so na večini spremljanih lokacij dosegle fenološko fazo: plodovi veliki 80 – 90% končne velikosti (BBCH 78-79).

 

Za preprečevanja okužb s poznim škrlupom in skladiščnimi boleznimi za zaključna škropljenja najbolj zgodnjih klonov sort 'Gala' in 'Elstar' priporočamo uporabo naslednjih fungicidov: Amylo – X (1,5-2,5 kg/ha) ali Bellis (0,8 kg/ha; karenca 7 dni) ali Flint (0,1-0,15 kg/ha; karenca 21 dni) ali Geoxe (0,45 kg/ha; karenca 3 dni) ali Luna care (3,0 kg/ha; karenca 28 dni) ali Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha; karenca 28 dni) ali Orthocide 80 WG (2,0 kg/ha; karenca 28 dni) ali Pomax (1,6 L/ha; karenca 5 dni) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha; karenca 21 dni) ali Scab 80 WG v 1,9 kg/ha (karenca 21 dni) ali Switch 62,5 WG (1 kg; karenca 3 dni) ali Vitisan (2,5 kg/ha; karenca 1 dan) ali Zato 50 WG (0,1-0,15 kg/ha; karenca 21 dni) ali Zato plus (1,9 kg/ha; karenca 35 dni). Upoštevajte karenče dobe !!!

 

V nasadih poznih sort ('Fuji', 'Idared'…) je mogoče uporabiti enega od naslednjih fungicidov: Merpan 80 WDG v 1,88 kg/ha (karenca 28 dni), Orthocide 80 WG v 2,0 kg/ha (karenca 28 dni), Scab 480 SC v 3,13 L/ha (karenca 21 dni), Scab 80 WG v 1,9 kg/ha (karenca 21 dni), Zato plus v 1,9 kg/ha (karenca 35 dni) ali Zato 50 WG ali Flint v odmerku 0,1 - 0,15 kg/ha (karenca 21 dni).

 

Za zatiranje jabolčnega zavijača v tem obdobju priporočamo uporabo enega izmed naslednjih insekticidov: Affirm v max. 4,0 kg/ha (karenca 7 dni) ali Affirm opti v 2,0 kg/ha (karenca 7 dni) ali Delegate 250 WG v 0,3 kg/ha, (karenca 7 dni; samo enkrat v rastni dobi !!!) ali Laser plus v 0,3 L/ha (karenca 7 dni; samo enkrat v rastni dobi !!!)

 

V primeru neurij s točo priporočamo v nasadih uporabo pripravkov, ki vsebujejo aktivno snov kaptan: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

 

Opozarjamo na redno spremljanje pojava hruševega ožiga. Potrebno je pregledovati nasade jablan, predvsem mlade nasade, ki dolgo pocvetajo (simptomi; sušenje in venenje poganjkov ter mladih plodičev, ter pojav simptomov na tistih drevesih, kjer se je hrušev ožig pojavil že v preteklih letih). Prav tako bodite pozorni tudi na pojav simptomov pri okrasnih rastlinah (panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica, glog). Ob pojavu bolezni lahko obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin (Kmetijsko gozdarski zavod Maribor; 02/228 49 34).

 

Pri izbiri posameznega pripravka upoštevajte omejitve glede skupnega števila škropljenj in karenčnih dob, ki so navedene v navodilih za uporabo oz. v tehnoloških navodilih integrirane pridelave.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 30.07.2020 07:59
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS