104. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.19 - 30.10.2020 11:51 - Zaključeno


V času odpadanja listja jablan nastajajo na poganjkih številne odprte rane, ki predstavljajo vhodna mesta za povzročitelje bolezni.

Da zmanjšamo možnost novih okužb, je potrebno v času odpadanja listja opraviti škropljenje z enim od naštetih bakrovih pripravkov. Uporabite lahko pripravek Cuprablau Z 35 WG ali Cuprablau Z 35 WP v 3 kg/ha (za zatiranje jablanovega škrlupa), samo proti jablanovem raku pa pripravek Nordox 75 WG v odmerku 1,6 kg/ha.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo.

Pri izbiri posameznega pripravka upoštevajte omejitve glede skupnega števila škropljenj, ki so navedena v navodilih za uporabo.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 30.10.2020 11:51
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS