(Severovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Ulov češpljevega zavijača na feromonske vabe je v zadnjih treh tednih konstanten, zato priporočamo zatiranje. Ogrožene so predvsem srednje pozne do pozne sorte sliv in češpelj. Za ...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Lupinarji)
V sredini druge dekade julija je optimalni čas, da se v nasadih oreha izobesijo rumene lepljive plošče. Namen izobešanja je kontrola prisotnosti in številčnosti populacije orehove ...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Neurja s točo, ki so včeraj popoldne zajela nekatere dele severovzhodne Slovenije so povzročile na listih in grozdih vinske trte poškodbe, zato v poškodovanih vinogradih priporočam...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije dosegle fenološko fazo: BBCH 76 (plod dosegel 60% končne velikosti). Za naslednje škropljenje proti jablanovemu škrlupu pr...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je sedaj večinoma v fenološki fazi BBCH 75 (jagode velikosti graha), na ugodnejših legah in sortah, ki so hitrejše v razvoju, pa BBCH 77 (začetek dotikanja jagod). Z...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl