70. Varstvo sliv in češpelj pred češpljevim zavijačem - 15.07.2019 09:30 - Zaključeno


Ulov češpljevega zavijača na feromonske vabe je v zadnjih treh tednih konstanten, zato priporočamo zatiranje. Ogrožene so predvsem srednje pozne do pozne sorte sliv in češpelj. Za zatiranje češpljevega zavijača je mogoče uporabiti pripravke Coragen v odmerku 18-20 ml/hl, max. 0,3 l/ha, Delagate 250 WG v odmerku 0,3 kg/ha in Insegar 25 WG v odmerku 0,6 kg/ha.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 15.07.2019 09:30
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS