(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Glede na izkušnje iz preteklih let plodova vinska mušica tudi na območju JV Slovenije v vinogradih povzroča čedalje večje težave. Zato pridelovalcem svetujemo, da za namene spremlj...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Jagodičje)
Glede na izkušnje iz preteklih let plodova vinska mušica tudi na območju JV Slovenije v vinogradih povzroča čedalje večje težave. Zato pridelovalcem svetujemo, da za namene spremlj...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
V nasadih jablan in hrušk dosegajo zgodnejše sorte razvojno fazo 81 po BBCH (začetek zorenja). Za varstvo pred jablanovim škrlupom in skladiščnimi boleznimi. Priporočamo pripravke...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V posevkih poletno sajenega zelja opažamo prerazmnožitve kapusovega molja in kapusove sovke. Priporočamo, da uporabite enega od pripravkov, ki zatira oba škodljivca: AGREE, AFFIRM,...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
V vinorodni deželi Posavje so vinogradi na stopnji začetka zorenja (81 – 83 po lestvici BBCH). Pri varstvu pred peronosporo vinske trte potekajo zadnja tretiranja. Uporabite lahko...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec