(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
Fenološki razvoj ozimnih žit (pšenica, ječmen) Na poljih kjer se redno pojavljajo težave z zapleveljenostjo je priporočljivo prva zatiranje plevelov opraviti že v jeseni, še poseb...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Grozdje v vinogradih vinorodne dežele Posavje zori, jagode se mehčajo (85 po lestvici BBCH). V času nestanovitnih vremenskih razmer priporočamo spremljanje dozorevanja in ukrepanj...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
V vinorodni deželi Posavje so zgodnje sorte v vinogradih na stopnji mehčanja jagod (83 - 85 po lestvici BBCH), kasnejše sorte pa na začetku zorenja (BBCH 81). Pri varstvu pred per...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Glede na izkušnje iz preteklih let plodova vinska mušica tudi na območju JV Slovenije v vinogradih povzroča čedalje večje težave. Zato pridelovalcem svetujemo, da za namene spremlj...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Jagodičje)
Glede na izkušnje iz preteklih let plodova vinska mušica tudi na območju JV Slovenije v vinogradih povzroča čedalje večje težave. Zato pridelovalcem svetujemo, da za namene spremlj...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič