(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
V nasadih breskev in nektarin priporočamo jesensko varstvo pred breskovo kodravostjo. Primeren termin za nanos pripravkov na osnovi bakra je v času odpadanja listja. S tem tretiran...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
V jesenskem času so koščičarji izpostavljeni okužbam lesa z glivami, ki povzročajo breskov rak in ožig breskove skorje. Še pred naravnim odpadanjem listja lahko za varstvo breskev,...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Pridelovalcem priporočamo, da po zaključenem obiranju pridelka preprečite prezgodnje odpadanje listja zaradi češnjeve listne pegavosti in listne luknjičavosti koščičarjev ter poskr...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Pridelovalcem breskev in nektarin svetujemo varstvo pred breskovo pepelovko. V poštev pridejo pripravki na osnovi žvepla: v obliki prahu: COSAN, KUMULUS DF, MIKROTHIOL SPECIAL, PEP...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Breskve in nektarine nadaljujejo razvoj plodičev, ki so premera polovice končne velikosti (75 po lestvici BBCH). V obdobju pogostejših padavin svetujemo varstvo pred breskovo pepe...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec