59. VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ - 09.06.2020 16:22 - Zaključeno


Češnje zorijo (81 – 89 po lestvici BBCH).

V deževnem vremenu obstaja nevarnost pokanja kožice plodov in razvoja navadne sadne gnilobe. Za varstvo pridelka svetujemo: AMYLO – X (1,5 – 2,5 kg/ha; karenca ni potrebna) in SERENADE ASO (8 l/ha; karenca ni potrebna) – oba primerna za ekološko pridelavo, TELDOR SC 500 (0,5 l/ha na meter višine krošnje; največ 1,5 l/ha; karenca 3 dni), PROLECTUS (400 g na višinski meter krošnje na ha; največ 1,2 kg/ha; karenca 1 dan), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha; karenca 7 dni), SIGNUM (0,25 kg/ha na meter višine krošnje; največ 0,75 kg/ha; karenca 7 dni), SWITCH 62,5 WG (0,08 % konc.; 8 g / 10 l vode; največ 1 kg/ha; karenca 7 dni), TOPSIN-M (1 kg/ha; 14 dni).

Pridelovalce opozarjamo na nevarnost plodove vinske mušice, ki lahko povzroči propadanje plodov in širjenje sadnih gnilob. Priporočamo izobešanje prehranskih pasti, s katerimi boste spremljali nalete mušic. Lovilno posodo pripravite iz 0,5 l plastenke, ki ji na vrhu izvrtate luknjice s premerom 4 mm. Plastenko za izboljšano privlačnost obarvate rdeče in napolnite s privabilno raztopino jabolčnega kisa in rdečega vina, del žličke sladkorja (1 na 1 l raztopine) in kapljico detergenta. Priporočamo tudi redno spremljanje napadenosti plodov. Za pravilno prepoznavanje škodljivca se lahko obrnete na Službo za varstvo rastlin. V primeru napada je za varstvo predviden EXIREL (75 ml / hl, oz. največ 1 l/ha; tudi proti češnjevi muhi; karenca 7 dni), IMIDAN 50 WP (1,5 kg/ha; največ 1× v rastni dobi; tudi proti češnjevi muhi, karenca 14 dni) in z dovoljenjem UVHVVR za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin LASER PLUS (0,15 l/ha; največ 2× v rastni dobi; karenca 7 dni). Oba pripravka sta čebelam nevarna!

Hkrati je potrebno biti pri poznih sortah pozoren tudi na let češnjeve muhe. V ta namen v krošnje dreves namestite rumene lepljive plošče. Pri zgodnejših sortah češnjeve muhe ni potrebno zatirati, pri kasnejših pa je prag škodljivosti presežen, če ulovimo eno muho na dve postavljeni vabi (v času, ko češnje spreminjajo barvo iz zelene v rumeno). V primeru preseženega praga škodljivosti lahko uporabite pripravke: EXIREL (75 ml / hl, oz. največ 1 l/ha; tudi proti plodovi vinski mušici; karenca 7 dni), MOSPILAN 20 SG (0,375 kg/ha; karenca 14 dni), IMIDAN 50 WG (1,5 kg/ha; tudi proti plodovi vinski mušici; karenca 14 dni), ali. Možna je tudi raba lovilnih insekticidnih vab DECIS TRAP ČEŠNJEVA MUHA (100 vab /ha; namestite jih na južno stran dreves, na višino 1,6 – 2 m; karenca zagotovljena z načinom uporabe) V ekološki pridelavi pride v poštev pripravek NATURALIS (2 l/ha; karenca ni potrebna).

V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Preprečite zanašanje na sosednje površine. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 09.06.2020 16:22
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS