Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
Lokacije spremljanja pojava jablanovega škrlupa:
CELJSKA IN KOROŠKA REGIJA SEVEROVZHODNA SLOVENIJA
    KASAZE Opis lokacije       VERŽEJ Opis lokacije  
    ŽALEC Opis lokacije       MARIBOR BIOTEHNIŠKA ŠOLA Opis lokacije  
    PONIKVA SLOM Opis lokacije       SAVCI Opis lokacije  
    ČRNOVA GRADIŠČNIK Opis lokacije       POHORSKI DVOR Opis lokacije  
    BISTRICA OB SOTLI Opis lokacije       SELNICA OB DRAVI Opis lokacije  
    BRASLOVČE - PŠAKER Opis lokacije       GODEMARCI Opis lokacije  
   SLOVENSKE KONJICE Opis lokacije     SAVCI Opis lokacije
        SELO Opis lokacije
JUGOVZHODNA SLOVENIJA OSREDNJA SLOVENIJA
   ŠENTJERNEJ Opis lokacije    BRDO Opis lokacije  
   ARTIČE Opis lokacije     
   BLANCA Opis lokacije    KAMNIK Opis lokacije  
   OTOČEC Opis lokacije JUGOZAHODNA SLOVENIJA    
   KOSTANJEVICA Opis lokacije    BILJE Opis lokacije  
   RODINE Opis lokacije TEST    

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.