Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
Lokacije spremljanja pojava jabolčnega zavijača:

CELJSKA IN KOROŠKA REGIJA

Šentjur
Ponikva-Slom
Kasaze
Braslovče - samo izpis vsote efektivnih temperatur (VEF)
Slovenske konjice - samo izpis vsote efektivnih temperatur (VEF)
Črnova Gradiščnik - samo izpis vsote efektivnih temperatur (VEF)

ŠTAJERSKA REGIJA

Savci - samo izpis vsote efektivnih temperatur (VEF)
Selnica ob Dravi - samo izpis vsote efektivnih temperatur (VEF)
Godemarci - samo izpis vsote efektivnih temperatur (VEF)
Selo - samo izpis vsote efektivnih temperatur (VEF)
Stara Nova vas - samo izpis vsote efektivnih temperatur (VEF)
Pohorski dvor
Maribor BTŠ

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Kline Krško
Boldraž Metlika
Blanca (v sadovnjaku konfuzija, zato ni spremljanja ulovov)
Loka pri Zidanem mostu (v sadovnjaku konfuzija, zato ni spremljanja ulovov), samo izpis VEF
Šentjernej
Rodine pri Trebnjem
Artiče

ZAHODNA SLOVENIJA

Vogrsko - samo izpis VEF

OSREDNJA SLOVENIJA

KAMNIK
Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.