Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
VARSTVO RASTLIN PRED BOLEZNIMI, ŠKODLJIVCI IN PLEVELI
Služba za varstvo rastlin Slovenije: KGZS – Zavod Maribor
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor izvaja prognozo in obveščanje o pojavu, razvoju in ukrepanju proti rastlinskim boleznim, škodljivcem in plevelom na območju SV Slovenije (zemljevid) za: Sodelavci Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor izvajajo v okviru prognostične službe na Oddelku za varstvo rastlin (link na tabelo s sodelavci) diagnostiko škodljivih organizmov, zbirajo meteorološke podatke ter druge podatke za napovedi in obveščanje uporabnikov. Uporabnikom svetujejo in dajejo priporočila za uporabo ustreznih metod zatiranja ter uporabo registriranih fitofarmacevtskih in biotičnih sredstev.

Obveščanje poteka z objavo obvestil v elektronski obliki na spletnih portalih (npr.: FITO-INFO, spletna stran Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor), v obliki pisnih obvestil po pošti, na delavnicah, sestankih in v okviru rednih izobraževanj uporabnikov.

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor ima od leta 2008 koncesijo za izvajanje nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov in drugih strokovnih nalog. Pred tem je iste naloge opravljal v različnih organizacijskih oblikah od svoje ustanovitve leta 1894 dalje, nazadnje kot Prognostično-signalizacijsko službo na podlagi zakona o varstvu rastlin iz leta 1994. Koncedent javne službe za varstvo rastlin je Fitosanitarna uprava Republike Slovenije.

Kontakt: KGZS – Zavod Maribor
Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor
Tel.: (02) 228 49 00 Fax. (02) 251 94 82
Tel. odzivnik: (090) 93 98 12
e-pošta: info@kmetijski-zavod.si
spletna stran: http://www.kmetijski-zavod.si

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.