Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
VARSTVO RASTLIN PRED BOLEZNIMI, ŠKODLJIVCI IN PLEVELI
Služba za varstvo rastlin Slovenije: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalec
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu opravlja prognozo in obveščanje o pojavu, razvoju in ukrepanju proti rastlinskim boleznim, škodljivcem in plevelom na območju Celjske in Koroške regije (zemljevid) za: Sodelavci inštituta v okviru prognostične službe na Oddelku za varstvo rastlin izvajajo diagnostiko škodljivih organizmov ter zbirajo meteorološke, biotične in druge podatke za napovedi in obveščanje. Uporabnikom dajejo priporočila za uporabo ustreznih metod za zatiranje, vključno z uporabo registriranih fitofarmacevtskih in biotičnih sredstev.

Obveščanje poteka s pošiljanjem obvestil v elektronski obliki na spletnih portalih, v obliki pisnih informacij po pošti, na sestankih in izobraževanjih.

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ima od leta 2008 koncesijo za izvajanje nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov in drugih strokovnih nalog. Pred tem je iste naloge opravljal v različnih organizacijskih oblikah od svoje ustanovitve leta 1952 dalje, nazadnje kot Prognostično-signalizacijsko službo na podlagi zakona o varstvu rastlin iz leta 1994. Koncedent javne službe za varstvo rastlin je Fitosanitarna uprava Republike Slovenije.

Kontakt: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Cesta Žalskega tabora 2, SI-3310 Žalec
Tel.: (03) 712 16 00 Fax. (03) 712 16 20
Tel. odzivnik: (03) 712 16 60
e-pošta: tajnistvo@ihps.si
spletna stran: http://www.ihps.si

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.