Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
VARSTVO RASTLIN PRED BOLEZNIMI, ŠKODLJIVCI IN PLEVELI
Služba za varstvo rastlin Slovenije: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica opravlja prognozo in obveščanje o pojavu, razvoju in ukrepanju proti rastlinskim boleznim, škodljivcem in plevelom na območju Zahodne Slovenije (zemljevid) za: Sodelavci inštituta v okviru prognostične službe na Oddelku za varstvo rastlin (link na tabelo s sodelavci) izvajajo diagnostiko škodljivih organizmov ter zbirajo meteorološke, biotične in druge podatke za napovedi in obveščanje. Uporabnikom dajejo priporočila za uporabo ustreznih metod za zatiranje, vključno z uporabo registriranih fitofarmacevtskih in biotičnih sredstev.

Obveščanje poteka s pošiljanjem obvestil v elektronski obliki na spletnih portalih, v obliki pisnih informacij po pošti, na sestankih in izobraževanjih.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica ima od leta 2009 koncesijo za izvajanje nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov in drugih strokovnih nalog. Pred tem je iste naloge opravljal od leta 1980 dalje, nazadnje kot Prognostično-signalizacijsko službo na podlagi zakona o varstvu rastlin iz leta 1994. Koncedent javne službe za varstvo rastlin je Fitosanitarna uprava Republike Slovenije.

Kontakt: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Tel.: (05) 3351200 Fax. (05) 3351260
Tel. odzivnik: (090) 939815
e-pošta: ivan.zezlina@go.kgzs.si
spletna stran: http://www.kmetijskizavod-go.si

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.