Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
UKREPI ZMANJŠEVANJA POSLEDIC SUŠE
  • Izplačilo predplačil za neposredna plačila

  • Odpis najemnin pri skladu kmetijskih zemljišč

  • Odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

  • Program za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi suše

Agencija RS za okolje, kot pripomoček za zmanjševanje posledic suše, izdaja različne biltene, prav tako pa je bil za namen upravljanja s sušo ustanovljen Center za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi. Več o centru si lahko prebereta na spletni strani:

http://www.dmcsee.org/sl/domov/ 

Sprotne informacije o stanju suše so objavljene v biltenu DMCSEE in kartografskih prikazih razmer za jugovzhodno Evropo.

http://www.dmcsee.org/en/drought_bulletin/


Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.