Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
UKREPI PRILAGAJANJA NA SUŠO
  • Spremljanje stanja glede neugodnih vremenskih razmer

  • Spremljanje stanja in svetovanje na terenu Kmetijske svetovalne službe

  • Vzpostavitev učinkovitega sistema svetovanja s področja obvladovanj tveganj in prilagajanja podnebnim spremembam (priprava strokovnih podlag, priporočil, izvedba)

  • Izdaja tehnoloških priporočil .pdf

  •  Ukrepi Programa razvoja podeželja

Prav tako pa je bilo že veliko raziskav narejenega na področju suše v okviru ciljno raziskovalnih projektov (glej PROJEKTI IN PUBLIKACIJE).

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.