Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
CENTER ZA UPRAVLJANJE S SUŠO V JV EVROPI

Od leta 2006 v sklopu ARSO deluje Center za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi – DMCSEE. Misija Centra za upravljanje s sušo je koordinacija in pomoč pri razvoju in uporabi orodij za upravljanje s posledicami suše ter pomoč pri oblikovanju ustreznih politik s ciljem izboljšati pripravljenost na sušo in zmanjšati posledice morebitnega pojava suše. Več o centru http://www.dmcsee.org/sl/domov/, sprotne informacije o stanju suše so objavljene v biltenu DMCSEE in kartografskih prikazih razmer za jugovzhodno Evropo.

http://www.dmcsee.org/en/drought_bulletin/.

 

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.