Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
SUŠA/MOČA

Suša je izredno stanje v naravi, po dolgotrajnem pomanjkanju vode v neki pokrajini. Ni samo fizikalni pojav, pač pa izmenjavanje med razpoložljivostjo, dostopnostjo in potrebami organizmov po vodni oskrbi.

Glede na nastanek lahko govorimo o treh tipih suše:

1. meteorološke (vremenske): če daljše obdobje ne dežuje,
2. kmetijske suše: če v določenem času pade premalo dežja za potrebe rasti rastlin,
3. hidrološke (vodostojne): ko se rezerva vode v podtalnicah, jezerih in ledenikih zelo zmanjša.

Suša je tudi daljše obdobje, v katerem ne pade dovolj padavin za normalni razvoj in dozorevanje kmetijskih rastlin kar negativno vpliva na količino in kvaliteto pridelka. Suša je posledica večih naravnih (padavine, temperature, geološka sestava, ipd.) in družbenih (namakalni sistemi, organizacija, razvitost gospodarstva, tehnologij, postopkov, ipd.) okoliščin, ki imajo ob svojem negativnem sovpadanju za posledico pomanjkanje vode za ugoden razvoj poljščin, sadnega drevja, vinogradov, travnikov in gozdov. Takrat prihaja do zmanjšane kakovosti ali količine pridelka, ali celo do popolnega uničenja letine in poškodb trajnih nasadov.

Slovenija sicer sodi med države z zmernimi padavinami, številnimi vodotoki in bogato podtalnico, v zadnjih petnajstih letih, ob splošnem pomanjkanju namakalnih sistemov, pa vse omenjeno občasno ne zadošča za optimalno pridelavo poljščin in sadja, saj je bilo v tem obdobju kar šest sušnih let. Najhuje je bilo v letih 2001 in 2003.

Več informacij o sušnih območjih v Sloveniji si lahko preberete na spletni povezavi:
http://naravnenesrece.geopedia.si/susa.php

Ukrepi prilagajanja in zmanjševanja posledic suše, ki jih trenutno izvaja ministrstvo pristojno za kmetijstvo so (podrobnejši opisi in informacije o posameznem ukrepu so na voljo pod zavihkom NARAVNE NESREČE).

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.