Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI V AGROMETEOROLOGIJI

AGROMET: Iz mreže agrometeoroloških lokacij (postaje, fenologija) lahko pridobimo tudi vpogled v prostorske podatke o lokaciji postaj in senzorjih, ki na postajah delujejo.

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA SLOVENIJE: Dostopni so podatki o meritvah iz postaj. Možen je vpogled v nekatere prognostične modele (npr. jabolčni zavijač). Natačno je opisana lokacija postaje (koordinata, slikovno gradivo, teren, nadmorska višina, podatki o tipu tal, tipu postaje). Za posamezno postajo je možen grafični pregled podatkov, izpis podatkov za zadnjih 24 ur in prevzem podatkov za več let. Dodane so tudi vsote efektivnih temperatur, ki služijo za napovedovanje praga škodljivosti pri napovedih. Pri nekaterih postajah so dostopni fenološki podatki s povezavami na BBCH fenološko skalo. Pri postajah, kjer se spremljajo pojavi škodljivih organizmov so zabeleženi podatki o opazovanjih (npr. jablanov škrlup, jabolčni zavijač). Dodan je modul za primerjavo podatkov iz več postaj. Podatki, ki so dostopni na tem portalu so preko modula za zagotavljanje kakovosti podatkov prehodno preverjeni. Morebitni izpadi podatkov za določeno obdobje so posledica mehanskih okvar senzorjev, postaj ali povezav. Informacijo dobite regionalno na posameznem centru delovanja opazovalno napovedovalne službe (glej spodaj).


 KARTA OGROŽENOSTI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ ZA SUŠO

 ATLAS OKOLJA


 PROGNOSTIČNA OBVESTILA: Obvestila so dostopna na spletni strani. Pridelovalci lahko izberejo interesno področje (npr. sadjarstvo, vinogradništvo, ...). Obvestila so praviloma objavljena tedensko. Možno se je naročiti na prejemanje obvestil preko SMS ali elektronske pošte: glej naročila na prejemanje prognostičnih obvestil

  • OPAZOVALNO NAPOVEDOVALNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN: Opazovalno-napovedovalna služba za varstvo rastlin Slovenije je organizirana regionalno in deluje pod koordinacijo Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Izvajajo jo strokovnjaki, ki so zaposleni na pooblaščenih inštitucijah.


 FITOSANITARNI PROSTORSKI PORTAL: Portal na katerem je možen vpogled v podatke o razmejitvah zaradi rastlinskih škodljivih organizmov, preverjanje lokacij drevesnic, trsnic in drugih enot pridelave. Širše je namenjen tudi kot vstopno mesto za druga področja varstva rastlin.


 Ostale povezave:

  • ADCON Telemetry (proizvajalec postaj, ki so vključene v Agrometeorološko mrežo Slovenije)

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.