Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
STRATEGIJA PRILAGAJANJA NA PODNEBNE SPREMEMBE

EU je sprejela usmeritve o vključevanju prilagajanja na podnebne spremembe v razvojne programe razvojnih politik EU, vključno s kmetijstvom (Strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam). Znotraj Skupne kmetijske politike pa je državam članicam prepuščena izbira aktivnosti znotraj ukrepov za doseganje splošnih ciljev prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam preko I in II stebra SKP-ja ter ukrepov Državnih pomoči.

Več o strategiji prilagajanja na podnebne spremembe si lahko preberete na spletni povezavi:
http://www.evropa.gov.si/si/podnebne-spremembe/prilagajanje-podnebnim-spremembam/


Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.