Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
BILTENI AGENCIJE RS ZA OKOLJE

Od leta 2009 na ARSO objavljajo Dekadni bilten stanja vodne bilance tal, ki izhaja v vegetacijskem obdobju, od aprila do septembra, vsakih deset dni, v zimskem obdobju pa enkrat mesečno.

Bilteni so dostopni na spletni povezavi: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/recent/wb/currentyear/.

V njem je uporabniku na voljo pregled vremenskih razmer, vpliv vremenskih razmer na izhlapevanje iz tal in rastlin ter na stanje vode v tleh. Sintezi ocene vpliva vremenskih razmer na stanje rastlin je namenjeno poglavje o stanju rastlin, različni kazalniki in prostorski prikazi meteoroloških in agrometeoroloških razmer ter kratkoročna prognoza vremena.

Padavine za neko izbrano obdobje glede na normalno oziroma pričakovano količino padavin v primerljivih časovnih intervalih prostorsko prikazuje standardiziran padavinski indeks (SPI). SPI podaja primerjavo količine padavin v izbranem časovnem obdobju glede na normalno količino za to obdobje. Pozitivne oziroma negativne vrednosti SPI indeksa označujejo stopnjo meteorološke suše oziroma moče. Vrednosti SPI izračunavamo za meteorološke postaje z dovolj dolgim podatkovnim nizom (vsaj od leta 1971). Vrednosti indeksa med -1 in 1 so povezane z normalnimi razmerami, vrednosti manj kot -1 z izrazito suhimi in več kot 1 izrazito mokrimi obdobji. Povezave do podatkovnih tabel SPI so dostopne na: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/indeks_spi/

V sušnih razmerah ARSO izdaja bilten Hidrometeorološke razmere in stanje vodnih zalog v Sloveniji. kjer poleg kmetijske suše spremlja tudi stanje hidrometeoroloških razmer, ki vsebuje tudi hidrološko stanje in napoved.

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.