Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
ZGODOVINA NAMAKANJA V SLOVENIJI

Od skupnih površin se namaka 1.380 ha površin trajnih nasadov (hmeljišča na 794 ha, intenzivni sadovnjaki na 573 ha in oljke na 13 ha); vrtnine se namakajo na 322 ha, na preostalih površinah pa se namakajo poljščine in travinje.

Večina veliki namakalni sistemov je bila zgrajena pred letom 1990, po tem letu pa novih velikih namakalnih sistemov ni bilo zgrajenih. S Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, v okviru katerega je bil eden od ukrepov namenjen tudi izgradnji namakalnih sistemov, pa so se ponovno začeli graditi namakalni sistemi.

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.