Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
NAMAKANJE IN PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020

Namakanje - Program razvoja podeželja 2014-2020 v okviru ukrepa 4.3. Aktivnosti v obdobju 2014-2020:

  • aktivnosti pri pripravi projektov namakanja: Podravje, Brežiško polje, Savinjska dolina, Vogršček

  • aktivnosti centralne in regionalnih delovnih skupin

  • priprava državne Strategije za namakanje (sprejme Vlada Republike Slovenije)

  • priprava uredb in končnega besedila PRP 2014-2020

  • sprememba nacionalne področne zakonodaje

  • urejanje lastnine obstoječih velikih namakalnih sistemov

Prioritetna namakalna območja:

Podravje: 3000 ha potencialnih namakalnih površin, prvi sestanki z občinami in KGZS, v letu 2014 zbiranje podpisov za uvedbo namakalnih sistemov

Savinjska dolina: suhi in mokri zadrževalniki, novi namakalni sistemi, tehnološke posodobitve obstoječih namakalnih sistemov (posodobljena 2, projekti za tehnološke posodobitve še za ostalih 8 VNS)

Vogršček: izgradnja novih namakalnih polj (500 ha), izkoriščanje vode iz zadrževalnika

Brežiško polje: 3000 ha, voda iz akumulacije HE Brežice, v letu 2014 predvideno gradbeno dovoljenje za nasip akumulacije + vzpostavitev črpališč

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.