Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
NAMAKANJE Z OROŠEVANJEM

Pri namakanju z oroševanjem se voda pod visokim pritiskom usmeri iz zajetja skozi cevi in brizga iz škropilnikov, razporejenih v določenem vzorcu. Škropilniki so lahko statični ali premični. Slaba stran sistema je velika poraba vode, saj je omočena tudi zemlja med vrstami posevkov kjer ni rastlin, z večje površine pa tudi hitreje izhlapeva.

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.