Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
KAPLJIČNO NAMAKANJE

Za najučinkovitejšo metodo velja kapljično namakanje, pri katerem se voda pod nizkim pritiskom usmeri skozi cevi do množice šob, razporejenih ob vsaki sadiki posebej, iz katerih počasi kaplja. To omogoča večji nadzor nad porabo in razporeditvijo vode, manjšo porabo energije in dodajanje raztopljenih gnojil (t.i. »fertigacijo«). Slaba stran te metode je možnost mašenja šob če voda ni dovolj čista, kar povzroči hitro odmiranje rastlin pod zamašenimi šobami, saj le-te pri tako lokalnem viru vode razvijejo koreninski sistem na manjši površini.

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.