Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI
Agencija Republike Slovenije za okolje
  • Hidrometeorološke razmere in stanje vodnih zalog v Sloveniji

ARSO občasno (glede na potrebe) pripravlja aktualne informacije o hidrometeoroloških razmerah in stanju vodnih zalog. Informacije so dostopne na vstopni spletni strani ARSO in obsegajo pregled aktualnih podatkov s področja meteorološke in kmetijske suše in hidrološkega stanja vodotokov in podzemnih voda. Stanje meteorološke in kmetijske suše v sušnih razmerah spremljajo na glavnih meteoroloških postajah, ki dnevno javljajo podatke. Na teh lokacijah lahko stanje natančno spremljajo s sprotnimi izračuni primanjkljaja v vodni bilanci tal in primerjanjem le-tega z dolgoletnim povprečjem in s preteklimi sušnimi obdobji. Informacij sicer ne osvežujejo redno, temveč glede na situacijo in (predvsem) povpraševanje javnosti – običajno v 14-dnevnem intervalu (občasno, ob bolj zaostrenih razmerah tudi tedensko). Informacijo pošiljajo na tudi na Upravo RS za zaščito in reševanje.

Dnevna hidrološka napoved površinskih voda je na voljo na spletni strani: http://www.arso.gov.si/vode/napovedi/

Trenutno hidrološko stanje površinskih voda – podatki avtomatskih hidroloških postaj so na voljo na spletni strani: http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.