(Severovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Deževno vreme omogoča pojav sadnih gnilob. V primeru pogostih padavin priporočamo na poznih sortah češenj uporabo enega od naslednjih pripravkov: Pripravek Odmerek Karenca ...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko(Severovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Ulov češnjeve muhe se spremlja s pomočjo rumenih lepljivih plošč. V primeru preseženega pragu škodljivosti (ena muha na dve postavljeni vabi do faze, ko češnje spreminjajo barvo...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko(Severovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Sadjarjem priporočamo, da za spremljanje plodove vinske mušice v nasade izobesite prehranske vabe, ki si jih lahko naredite sami. V plastenko (0,5 L) izvrtate v zgornjem delu 4 luk...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko(Severovzhodna Slovenija/Krompir)
V preteklem tednu smo opazili prve izležene ličinke koloradskega hrošča. V prihodnjih dneh lahko pričakujemo pospešeno izleganje ličink. Zatirati je potrebno nižje razvojne stadije...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Prve ličinke ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus), prenašalca zlate trsne rumenice, smo v SV Sloveniji ujeli 22. maja. Glede časa uporabe insekticidov za zatiranje ameriškega ...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik