(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Pridelovalcem breskev sporočamo, da je v trenutnem obdobju glede na spremljane ulove breskovega zavijača na feromonske vabe za preprečevanje škode najbolj priporočljiva uporaba pri...
Preberi več...

Pripravila: Smiljana Tomše(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Število zimskih trosov jablanovega škrlupa se pri vsakodnevnih spremljanjih zmanjšuje, še vedno pa so prisotni. V kolikor ste bili do sedaj pri zatiranju škrlupa uspešni, lahko pre...
Preberi več...

Pripravila: Smiljana Tomše(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
V primeru opazenih simptomov lastnike gostiteljskih rastlin naprošamo, da kontaktirajo z lokalno fitosanitarno inšpekcijo oz. za to pristojnimi strokovnjaki na KGZ Novo mesto. Zara...
Preberi več...

Pripravila: Smiljana Tomše(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Število spremljanih zimskih trosov jablanovega škrlupa se je v zadnjem izbruhu zmanjšalo. Glede na to lahko pričakujemo skorajšnjo zaključitev le teh. V kolikor smo bili do sedaj p...
Preberi več...

Pripravila: Smiljana Tomše(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Za trenutno obdobje še vedno velja velika nevarnost cvetnih okužb še cvetočih gostiteljskih rastlin. V primeru opaženih simptomov lastnike gostiteljskih rastlin naprošamo, da kont...
Preberi več...

Pripravila: Smiljana Tomše