(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije dosegle fenološko fazo: BBCH 76 (plod dosegel 60% končne velikosti). Za naslednje škropljenje proti jablanovemu škrlupu, k...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je v vinogradih SV Slovenije že večinoma odcvetela, fenološka faza – BBCH 69 (konec cvetenja). V vinogradih, kjer je vinska trta popolnoma odcvetela, je sedaj čas za...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Koščičarji)
V nasadih breskev in nektarin opažamo pojav breskove pepelovke. Za zatiranje te bolezni lahko uporabimo pripravka Score 250 EC ali Sercadis, oziroma enega od pripravkov na osnovi ...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je trenutno na ugodnejših legah in sortah, ki so hitrejše v razvoju, že odcvetela (BBCH 69), pri poznejših sortah pa je cvetenje v zaključni fazi - fenološka faza BBCH ...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Oljne buče)
Vremenske razmere so omogočila pogoje za okužbo s plesnijo bučnic (Pseudoperonospora cubensis). Za zatiranje plesni bučnic lahko uporabimo naslednji fungicid: Aliette Flash v odm...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc