(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Vremenske razmere omogočajo pojav bolhačev na kapusnicah. Pridelovalcem svetujemo, da redno pregledujejo kapusnice, predvsem tiste, ki so bile presajene v prejšnjem tednu, saj so r...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Na območju severovzhodne Slovenije se pojavlja čebulna plesen, zato priporočamo, da posevke pregledate in zavarujete pred okužbami z naslednjimi fungicidi: aktivna snov pripra...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko(Severovzhodna Slovenija/Koščičarji)
PLODOVA VINSKA MUŠICA Vremenske razmere so omogočile pojav sadnih gnilob na zorečih plodovih poznih sort češenj. Le-ti so atraktivni za pojav plodove vinske mušice. Sadjarjem pr...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije dosegle fenološko fazo: BBCH 73 – 74 (sekundarno odpadanje plodičev – premer plodičev večji od 40 mm). V času zadnjih pad...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Krompir)
Opazili smo prva jajčeca koloradskega hrošča. V prihodnjih dneh lahko pričakujemo zaradi otoplitve intenzivno odlaganje jajčec, kakor tudi izleganje ličink. Zatirati je potrebno n...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc