(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je na področju SV Slovenije večinoma dosegla fenološko fazo BBCH 73 (jagode velikosti prosenih zrn). Zaradi bujne rasti vinske trte ter napovedanih lokalnih ploh oz...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Oljne buče)
V SV Sloveniji so vremenske razmere pospešile razvoj oljnih buč in pogoje za okužbo s plesnijo bučnic (Pseudoperonospora cubensis). Za zatiranje plesni bučnic lahko uporabimo nasle...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Ostalo)
KUMARNA PLESEN Pridelovalce vrtnin obveščamo, da se je na kumarah močno povečala možnost okužb s kumarno plesnijo. Za preprečitev okužb je mogoče uporabiti sledeče pripravke; Al...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije dosegle fenološko fazo: premer plodov večji do plod dosegel polovico končne velikosti (BBCH 74-75). Za naslednje škropljen...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Plodovke)
Vremenske razmere v mesecu v prvi polovici meseca juniju so bile ugodne za nastanek okužb in za širjenje krompirjeve - paradižnikove plesni. Priporočamo, da se rastline para...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc