(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je sedaj fenološki fazi BBCH 77 do 79 (začetek dotikanja jagod oz. večina jagod se med seboj dotika). Grozdni sukači Ulovi metuljčkov drugega rodu grozdnih s...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Lupinarji)
V sredini prve dekade julija je optimalni čas, da se v nasadih oreha izobesijo rumene lepljive plošče. Namen izobešanja je kontrola prisotnosti in številčnosti populacije oreho...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Vremenske razmere ob koncu meseca junija s pogostimi padavinami so ustvarile ugodne pogoje za širjenje glivičnih bolezni na čebulnicah kot so siva plesen na čebulnih listih, siv...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je sedaj večinoma v fenološki fazi BBCH 75 (jagode velikosti graha), na ugodnejših legah in sortah, ki so hitrejše v razvoju, pa BBCH 77 (začetek dotikanja jagod). Z...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V drugi polovici meseca avgusta ugotavljamo povečan nalet metuljčkov sovk, predvsem njivske in ozimne. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost g...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc