(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinogradi so glede na lego in sortiment v vinorodni deželi Posavje s strani pozebe prizadeti na različnih stopnjah. Na legah, kjer so posledice opazne v manjšem obsegu, svetujemo ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta razvija prve listke (11-13 po lestvici BBCH). V vinogradih, kjer se okužbe s črno pegavostjo vinske trte pojavljajo redno, svetujemo varstvo s preventivnimi pripravki ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta odpira brste. Konice zelenih poganjkov so jasno vidne in na toplejših lega so razviti tudi prvi listki (05-12 po lestvici BBCH). V vinogradih, kjer se okužbe s črno pe...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta odpira brste. Konice zelenih poganjkov so večinoma že jasno vidne in na toplejših lega so razviti tudi prvi listki (05-12 po lestvici BBCH). V vinogradih, kjer so mlad...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je pričela z razvojem. Odvisno od lege in sortimenta, lahko zasledimo nabrekanje brsta, do brstov v stadiju volne (03-05 po lestvici BBCH) (modra frankinja in žametna č...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec