(Severovzhodna Slovenija/Lupinarji)
Pridelovalce orehov obveščamo, da smo v spremljanih nasadih orehov v tem tednu že ujeli prve osebke orehove muhe. Priporočamo, da redno kontrolirate (vsaj 2 krat tedensko do začetk...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije dosegle fenološko fazo: plod dosegel 60 – 70 % končne velikosti (BBCH 76 - 77). Za naslednje škropljenje proti jablanovem...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko(Severovzhodna Slovenija/Lupinarji)
V prvi dekadi julija je čas, da se v nasadih oreha izobesijo rumene lepljive plošče. Namen izobešanja je kontrola prisotnosti in številčnosti populacije orehove muhe. Priporočamo...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je v vinogradih SV Slovenije že večinoma v fazi dotikanja jagod – BBCH 77 (začetek dotikanja jagod) – BBCH 79 (večina jagod se med seboj dotika). Nastopil je čas za...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je sedaj večinoma v fenološki fazi BBCH 77 (začetek dotikanja jagod), na ugodnejših legah in sortah, ki so hitrejše v razvoju, pa v BBCH 79 (večina jagod se med seboj d...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl