(Severovzhodna Slovenija/Žita)
ZATIRANJE PLEVELOV NA STRNIŠČIH Na strniščih je potrebno zatirati večletne plevele kot so njivski slak, plazeča pirnica, prsati pesjak, njivski osat, dresni, topolistna kislic...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Datum: 30. 7. 2020 V drugi polovici meseca julija ugotavljamo povečan nalet metuljčkov sovk in kapusovega molja. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke na p...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Najbolj zgodnje sorte jablan so na večini spremljanih lokacij dosegle fenološko fazo: plodovi veliki 80 – 90% končne velikosti (BBCH 78-79). Za preprečevanja okužb s poznim škrl...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Večina sort vinske trte je trenutno v fenološki fazi BBCH 79-81 (večina jagod se med seboj dotika - začetek zorenja). Nevarnost okužb s peronosporo vinske trte še ni minila. Bol...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Plodovke)
Zaradi ugodnih vremenskih razmer (pogoste padavine v zadnjih dveh tednih) se je možnost okužb s kumarno plesnijo na kumarah, bučkah in bučah močno povečala. Za preprečitev okužb ...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc