(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold…), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo BBCH 54 (stadij mišjega ušesca), na nekaterih lokacijah in sortah pa so jablane dosegle...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Zgodnje sorte jablan in hrušk so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo C – C3 po Fleckingerju oz. BBCH 53 - 54 (odpiranje brsta – stadij mišjega ušesca). Pregled zims...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Zgodnje sorte jablan so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo C po Fleckingerju oz. BBCH 53 (odpiranje brsta). Pregled zimskih plodišč JABLANOVEGA ŠKRLUPA je pokazal,...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
V letošnjem letu ima dovoljenje za nujne primere, za zatiranje jablanovega cvetožerja na jablanah, FFS ASSET FIVE. FFS ASSET FIVE se uporablja na jablanah za zatiranje jablanove...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko