(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
Za varstvo nasadov pred jagodno pepelovko uporabite sredstva na osnovi žvepla kot so Thiovit jet, Vertipin in Bio tip sulfo 800SC. Žveplo učinkuje pri temperaturah na 15°C. Ob močn...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
V času cvetenja je pred padavinami potrebno cvetove zaščititi pred okužbami s cvetno monilijo. Prvo škropljenje je potrebno opraviti, ko je odprtih 10% cvetov in drugo ob začetku o...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
V času cvetenja je pred padavinami potrebno cvetove zaščititi pred okužbami s cvetno monilijo. Prvo škropljenje je potrebno opraviti, ko je odprtih 10% cvetov in drugo ob začetku o...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
Lokalne padavine preteklih dni so kljub nizkim nočnim temperaturam pospešile razvoj pečkarjev. Jablane so pretežno v razvojni stopnji rožnatega popka, na nekaterih toplih lokacija ...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
Fenološki razvoj pečkarjev je kljub ohladitvi napredoval. Tako so razvojni stadiji zelo različni glede na pridelovalna območja, lege nasadov in sortiment. Na večini opazovanih lok...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj