(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 18 - 19 (8 do 9 listov raz...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 17-18 (7 do 8 listov razpr...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 16 - 53 (6 listov razprtih...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Prve metuljčke grozdnih sukačev smo na področju SV Slovenije na feromonske vabe ujeli 10. aprila. Priporočamo, da se izobesijo feromonske vabe za spremljanje križastega in pasasteg...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je na najtoplejših legah dosegla fenološko fazo 7 do 8 po skali BBCH (začetek odpiranja brsta – odpiranje brsta). To fenološko fazo so dosegle najbolj hitro razvijajoče...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl