(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Pri pregledu posevkov pora, česna v SV Sloveniji so bile odkrite prve poškodbe, ki jih povzroča porova zavrtavka ter prvi odrasli osebki. Na manjših površinah česna, navadne čebu...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Lupinarji)
Pridelovalce orehov obveščamo, da so se ulovi orehove muhe na rumene lepljive plošče v drugi polovici meseca avgusta še vedno konstantni, saj se na ulovi povprečno vsaj 1 do 2 mehi...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V drugi polovici meseca avgusta ugotavljamo povečan nalet metuljčkov kapusove in ozimne sovke. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost gosenic. V p...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Priporočamo vam, da zatiranje plevelov v posevkih oljne ogrščice opravite takoj po setvi pred vznikom ali po vzniku oljne ogrščice. Za dobro delovanje talnih herbicidov je pomemb...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Večina zgodnjih sort vinske trte je trenutno v fenološki fazi barvanja oz. mehčanja jagod (BBCH 83 – 85), medtem ko so pozne sorte v fenološki fazi: začetek zorenja jagod (BBCH 81)...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl