(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
V letošnjem letu ima dovoljenje za nujne primere, za zatiranje jablanovega cvetožerja na jablanah, FFS ASSET FIVE. FFS ASSET FIVE se uporablja na jablanah za zatiranje jablanove...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko(Severovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Drevesa marelic, ki rastejo na zavetnih legah, imajo že nabrekle brste. Drevesa, ki so dosegla fenološko fazo nabrekanje cvetnih brstov-odpiranja brsta (BBCH 51-53), je potrebno ...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Breskve in nektarine, ki rastejo predvsem na lažjih in peščenih tleh v mestu ter na najbolj ugodnih, toplih oz. sončnih legah, so že dosegle fenološko fazo nabrekanja cvetnih brsto...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
V SV Sloveniji je oljna ogrščica v razvojni fazi podaljševanje stebla. Temperature zraka v zadnjih dneh omogočajo hiter razvoj oljne ogrščice in tudi pojav škodljivcev, zato prip...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc